Today Thursday, 29th September 2022
Cloud Factory

The cloud knows how to get it done.

Tag: ศิลปะ

Tag: ศิลปะ

ลูกจำเป็นต้องเข้าเรียนโรงเรียนสอนศิลปะหรือไม่

ลูกจำเป็นต้องเข้าเรียนโรงเรียนสอนศิลปะหรือไม่

พ่อแม่หลายคนให้ความสำคัญกับการใช้ศิลปะเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูก แต่ก็มีพ่อแม่หลายคนที่มีความเข้าใจผิด คิดว่าศิลปะที่จะช่วยพัฒนาลูกได้นั้นจะต้องเป็นการเรียนศิลปะกับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น การเรียนศิลปะจึงจะช่วยให้ลูกเป็นคนเก่งในอนาคตได้ การเรียนศิลปะจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ก็ต้องดูด้วยว่าการเรียนการสอนนั้นเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนหรือไม่ สำหรับคำตอบที่ว่าลูกจำเป็นจะต้องเข้าเรียนศิลปะตามโรงเรียนที่เปิดสอนศิลปะหรือไม่นั้น ผู้ที่ให้คำตอบได้ก็คือ พ่อแม่ นั้นเอง             ศิลปะที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้มีความสมบูรณ์ ทั้งด้าน EQ และ IQ นั้นจะเป็นการใช้ศิลปะผ่านการเล่นเท่านั้นที่จะส่งผลดีในด้านการพัฒนามากที่สุด หากเป็นการเรียนตามหลักวิชาการที่ใช้สอนตามสถาบันการศึกษาชื่อดังที่สร้างศิลปินออกมานั้น ถือว่าเป็นการเรียนที่ไม่จำเป็นสำหรับเด็ก ซึ่งในปัจจุบันนี้มีสถาบันที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศิลปะในการสอนเด็ก ได้มีการสร้างหลักสูตรที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ การใช้ศิลปะเข้ามาเป็นการเล่นของเด็ก เช่น การปั้นดินน้ำมันแปะบนรูปภาพพร้อมทั้งให้มีการระบายสี หรือการระบายสีรูปภาพที่มีโครงเส้นอยู่แล้ว…

คุณคิดว่า..ศิลปะสามารถช่วยพัฒนาเด็กได้ตั้งแต่วัยใด

คุณคิดว่า..ศิลปะสามารถช่วยพัฒนาเด็กได้ตั้งแต่วัยใด

เด็ก คือ ผู้บริสุทธิ์ที่เปรียบเสมือนผ้าขาวที่พร้อมจะรับการแต่งแต้มสีสันจากพ่อแม่และคนรอบข้าง ซึ่งเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนย่อมต้องการแต่งแต้มสีบนผ้าขาวให้ออกมาสวยมาและแข็งแรงมากที่สุด แต่การแข่งขันในปัจจุบันนี้พ่อแม่หลายคนพยายามที่จะยัดเหยียดให้ลูกเรียนรู้วิชาการต่าง ๆ เพื่อเด็กสามารถสอบเข่งขันเข้าสู่โรงเรียนชื่อดัง ที่มีการเรียนการสอนที่อย่างเข้มข้นตั้งแต่ช่วงก่อนวัยเรียน ซึ่งการทำเช่นนั้นไม่เป็นผลดีกับเด็กเลย เพราะยิ่งเอาเรื่องวิชาการเข้าสู่สมองของเด็กเร็วกว่าวัยที่ควรจะเป็นนั้น จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติเมื่อโตขึ้น แต่การที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้จะต้องเน้นไปทางด้านศิลปะมากกว่า             เมื่อกล่าวถึงศิลปะ หลายคนมักจะคิดถึงการระบายสีลงกระดาษหรือพื้นผ้า พร้อมทั้งคิดว่าเด็กไม่มีทางที่จะทำได้ แล้วศิลปะจะช่วยพัฒนาเด็กได้อย่างไร ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่เรียกว่าศิลปะบนโลกนี้มีอยู่หลายพันหลายหมื่นชนิด ซึ่งศิลปะที่จะช่วยพัฒนาเด็กได้ตั้งแต่วัยอนุบาลเลย เช่น การปั้นดิน การเล่นทราย การขีดเขียน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นงานศิลปะที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาทางด้านสมองและร่างกายที่ดีขึ้น…

3 งานศิลปะที่เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

3 งานศิลปะที่เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

เด็กก่อนวัยเรียนเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาทางด้านสมองและกล้ามเนื้อมากที่สุด หากช่วงนี้มีการกระตุ้นอย่างถูกวิธีแล้ว เด็กจะโตขึ้นมามีศักยภาพพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสมองอย่างครบถ้วน ซึ่งเด็กในวัยนี้ไม่ควรได้รับการกระตุ้นด้วยการเรียนรู้ทางวิชาการ ด้วยการเรียนในห้องเรียนหรือเรียนเกี่ยวเช่นเดียวกับเด็กโต แต่การกระตุ้นพัฒนาการจะต้องทำการกระตุ้นผ่านการเล่นและการฟังถึงจะส่งผลดีเมื่อเด็กโตขึ้น ดังนั้นวันนี้เราจึงมีงานศิลปะที่สามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำร่วมกับลูกที่บ้านเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการได้ 1.ระบายสี             การระบายสีสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนจะไม่ได้เป็นการวาดภาพที่มีรายละเอียดหรือการระบายสีที่ต้องอยู่ในกรอบรูปภาพ แต่เป็นการระบายสีตามความต้องการของเด็ก เป็นการปลดปล่อยจินตนาการของเด็กให้ออกมาด้วยการระบายสี เช่น การใช้มือจุ่มสีและวางบนกระดาษ เป็นต้น ซึ่งการระบายสีแบบนี้ พ่อแม่อาจจะมองว่าเลอะเทอะไม่ใช่งานศิลปะ แต่นั้นคืองานศิลปะในมุมมองของเด็ก ที่สร้างสรรค์ตามความคิดและความสามารถที่เขาสามารถทำได้ในตอนนี้ หน้าที่ของพ่อแม่คือร่วมทำกิจกรรมและให้คำชมในผลงานที่ลูกได้ทำออกมา อย่าตำหนิหรือห้าม เพราะจะเป็นการลดความมั่นใจของตัวเด็ก ทำให้เด็กไม่อยากเล่น ส่งผลให้พัฒนาการของลูกลดลงได้…