Today Thursday, 29th September 2022
Cloud Factory

The cloud knows how to get it done.

Tag: รองเท้า สำหรับ ผู้ สูงอายุ

Tag: รองเท้า สำหรับ ผู้ สูงอายุ

ของใช้สำหรับผู้สูงวัยที่ควรมีไว้

ของใช้สำหรับผู้สูงวัยที่ควรมีไว้

บ้านที่มีสมาชิกครอบครัวเป็นผู้สูงอายุ ควรเอาใจใส่ดูแลเหล่าผู้สูงวัยให้มาก ๆ เพราะเมื่ออายุเริ่มมากขึ้น สมรรถภาพทางร่างกายที่เคยมีก็เสื่อมถอยลง อาจไม่แข็งแรงเหมือนในวัยหนุ่มสาว บางกิจกรรมก็ต้องมีอุปกรณ์มาช่วยอำนวยความสะดวก ดังนั้น เรามาดูกันดีกว่าว่าของใช้สำหรับผู้สูงอายุชิ้นไหนที่ควรมีไว้ ของใช้จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ราวจับ ผู้สูงอายุที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง สายตาไม่ค่อยดี มองเห็นไม่ค่อยชัดเจน หรือเคยลื่นล้มมาก่อน มีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บได้จากการลื่นล้มอีก ดังนั้น การทำราวจับเอาไว้ภายในบริเวณบ้านหรือบริเวณที่ผู้สูงอายุเดินผ่านบ่อย ๆ เช่น ห้องน้ำ ห้องนอน บริเวณห้องโถงกลางบ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้จับเพื่อพยุงตัวและเดินไปได้ แผ่นยางกันลื่น…