Today Thursday, 29th September 2022
Cloud Factory

The cloud knows how to get it done.

ลูกจำเป็นต้องเข้าเรียนโรงเรียนสอนศิลปะหรือไม่

ลูกจำเป็นต้องเข้าเรียนโรงเรียนสอนศิลปะหรือไม่

พ่อแม่หลายคนให้ความสำคัญกับการใช้ศิลปะเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูก แต่ก็มีพ่อแม่หลายคนที่มีความเข้าใจผิด คิดว่าศิลปะที่จะช่วยพัฒนาลูกได้นั้นจะต้องเป็นการเรียนศิลปะกับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น การเรียนศิลปะจึงจะช่วยให้ลูกเป็นคนเก่งในอนาคตได้ การเรียนศิลปะจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ก็ต้องดูด้วยว่าการเรียนการสอนนั้นเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนหรือไม่ สำหรับคำตอบที่ว่าลูกจำเป็นจะต้องเข้าเรียนศิลปะตามโรงเรียนที่เปิดสอนศิลปะหรือไม่นั้น ผู้ที่ให้คำตอบได้ก็คือ พ่อแม่ นั้นเอง

            ศิลปะที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้มีความสมบูรณ์ ทั้งด้าน EQ และ IQ นั้นจะเป็นการใช้ศิลปะผ่านการเล่นเท่านั้นที่จะส่งผลดีในด้านการพัฒนามากที่สุด หากเป็นการเรียนตามหลักวิชาการที่ใช้สอนตามสถาบันการศึกษาชื่อดังที่สร้างศิลปินออกมานั้น ถือว่าเป็นการเรียนที่ไม่จำเป็นสำหรับเด็ก ซึ่งในปัจจุบันนี้มีสถาบันที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศิลปะในการสอนเด็ก ได้มีการสร้างหลักสูตรที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ การใช้ศิลปะเข้ามาเป็นการเล่นของเด็ก เช่น การปั้นดินน้ำมันแปะบนรูปภาพพร้อมทั้งให้มีการระบายสี หรือการระบายสีรูปภาพที่มีโครงเส้นอยู่แล้ว เป็นต้น ซึ่งการเล่นแบบนี้จะมีการใช้สีสันที่สวยงามของดินน้ำมันหรือสีที่ใช้ในการระบายเข้ามากระตุ้นสมองส่วนหน้าให้จดจำสี และมีการสร้างกล้ามเนื้อให้การปั้น การดึง การกด ดินน้ำมันให้ออกมาเป็นรูปร่าง ซึ่งในชั่วโมงการเรียน ครูผู้สอนจะให้ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนมา ทำให้การเรียนการสอน กลายเป็นชั่วโมงการเล่นของเด็ก ๆ ได้

แน่นอนว่าหากเป็นการเรียนแบบนี้แล้ว เด็กสามารถเข้าเรียนได้ แต่การเรียนที่ดีที่สุดสำหรับเด็กก็คือ การเรียนผ่านการเล่นกับพ่อแม่ เพราะว่าพ่อแม่คือคนที่ใกล้ชิดและเขาไว้ใจมากที่สุด ดังนั้นหากเป็นไปได้ การเล่นอยู่ที่บ้านจะส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็กมากกว่าการเข้าเรียนตามสถาบันศึกษา เพราะเด็กยังต้องการความมั่นใจและความอบอุ่นจากพ่อแม่อยู่ เมื่อเขาอยู่กับพ่อแม่เขาจะรู้สึกปลอดภัยและพร้อมที่จะเรียนรู้มากกว่าอยู่กับคนแปลกหน้า

ดังนั้นการเรียนศิลปะในโรงเรียนหรือสถาบันที่เปิดสอน สำหรับเด็กแล้ว ไม่จำเป็น เพราะการเรียน การเล่นกับพ่อแม่ที่บ้านก็ถือว่าเป็นการเรียนศิลปะที่ดีที่สุดสำหรับเด็กแล้ว แต่หากพ่อแม่ไม่มีเวลาจริง ในยุคของการทำงานนอกบ้าน ก็ควรเลือกโรงเรียนที่มีหลักสูตรการสอนที่เน้นการเล่นมากกว่าหลักวิชาการเพื่อที่ลูกจะได้มีความสุขกับการเรียน

Erin Andrews

Related Posts